Dieet en gezondheidsinformatie

Er is redelijk veel onderzoek naar ayahuasca gedaan, en naar de effecten op lichaam en geest. Ayahuasca is geen schadelijk middel, maar het is wel belangrijk om te weten waar je aan begint. Zo moet je jezelf goed inlezen vooraf, je aan het dieet houden, en de ervaring in gaan onder professionele begeleiding. Zo minimaliseer je alle risico's.

Het is erg belangrijk om voor het ritueel goed op je voeding te letten. Op internet staan veel verschillende verhalen over wat wel en niet schadelijk voor je is. Neem bij twijfel altijd eerst contact op met ons en/of met een dokter, om je persoonlijke situatie door te nemen. De werkzame stof DMT is op geen enkele wijze schadelijk, maar de MAO-remmer met welke deze gecombineerd wordt, kan in combinatie met andere middelen gevaarlijk reageren. Dit gaat vooral om tyramine houdende voeding en bepaalde medicatie. Overige zaken raden wij aan om optimaal voorbereid het proces in te gaan, maar zijn niet levensbedreigend.

Lees het onderstaande goed door voor je deel neemt aan een ayahuasca ceremonie.
 
Voor een goede voorbereiding op het healing ritueel wordt geadviseerd om tot uiterlijk 4 uur voorafgaande aan het healing werk licht te eten met weinig of geen vet. Om de lichaamsenergie te bewaren wordt seksuele onthouding geadviseerd drie dagen voor en na het ritueel.

Voeding
3 dagen vóór en 3 dagen ná het weekend geen koffie, alcohol, roken of andere drugs te gebruiken. Om de lichaamsenergie te bewaren seksuele onthouding.
Gebruik 3 dagen voorafgaand aan het weekend lichte maaltijden en geen vlees, vis of kip. Drink voldoende water.
24 uur voor en na een healing ritueel kan je het beste de volgende voeding te vermijden; deze voedingsmiddelen bevatten tyramine en geven daardoor een risico op grote bloeddrukstijgingen:
 • Alcoholvrij bier (i.v.m. biergist)
 • Gist in vitaminesupplementen
 • Marmite
 • Tartex
 • Oude kaas, smeerkaas, smeltkaas, diverse soorten als brie, camembert, emmentaler, gorgonzola, etc.
 • Sojasaus
 • Sojapasta
 • Tempeh (tahoe mag wèl).
Medicijnen
Ayahuasca bevat enzym remmende stoffen, z.g. MAO-remmers. Er zijn diverse ongunstige interacties bekend wanneer zowel de MAO-remmers in Ayahuasca en bepaalde medicijnen gecombineerd worden.
“Verboden” medicijnen zijn:
 • Alle sympathicomimetica (o.a. amfetamine, cocaïne, methylfenidaat, efedrine, metaraminol, bepaalde astmamiddelen).
 • Bepaalde medicamenten tegen hoest, verkoudheid en hooikoorts die zonder recept te verkrijgen zijn zoals: Otrivin en dextromethorfan bevattende middelen (Dampo, VapoTab “Vicks”, Darolan e.a.).
 • Middelen tegen overgewicht zoals Ponderal (Parnate, Nardil, Aurorix).
 • Vele (serotonerge) antidepressiva en andere middelen die bij psychiatrische stoornissen gegeven worden zoals: Prozac, Zoloft, Trazolan, Seroxat, Effexor, maar ook Sint Janskruid, lithium, alprazolam (Xanax), buspirone (Buspar), L-tryptofaan (kan ook in reformmiddelen zitten), L-DOPA en Tegretol.
 • Bepaalde anti-astma-medicatie zoals: Berotec, Bricanyl, Ventolin, Salbutamol, Terbutaline, Pulmadil, Serevent.
 • Middelen tegen hoge bloeddruk: (ß-blokkers, methyldopa, thiazide diuretica, calcium antagonisten en ace-remmers).
 • Pethidine en gerelateerde narcotische analgetica (aspirine of paracetamol als pijnstiller is veilig).
 • Antibiotica
 • Prozac mag je niet meer gebruikt hebben tenminste 2 weken voorafgaande aan het ritueel.
 • Voorzichtigheid is ook geboden bij: Antihistaminica (in anti-allergie middeltjes), disulfiram, propanolol, hydralazine, carbamazepine.
Deze lijst is niet compleet; bij gebruik van medicijnen dient altijd bij de apotheek gecontroleerd te worden of deze te combineren zijn met MAO-remmers. Een goed advies in het omgaan met artsen die medicijnen voorschrijven is tegen de arts (inclusief de tandarts!) te zeggen dat men Ayahuasca, dus MAO-remmers gebruikt.

Lichamelijke Ziekten
Ziekten die een risico zouden kunnen vormen:
 • Ernstige nierziekten
 • Onstabiele diabetes mellitus
 • Epilepsie en ernstige neurologische aandoeningen
 • Vaatziekten (angina pectoris, hersenbloedingen of beroertes)
 • Feitelijk of verwacht feochromocytoom
 • Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) 
 • Bekende leveraandoeningen
 • Afwijkende bloedcellen (bloeddyscrasie).
Geestelijke ziekten
Bij bepaalde ernstige instabiele geestelijke aandoeningen als schizofrenie, psychose en borderline symptomen wordt het gebruik van Ayahuasca afgeraden.

Entheogenen en/of andere al dan niet legale drugs
Vermijdt het gebruik van andere entheogene middelen en/of al dan niet legale drugs als XTC, 2CB, Mescaline, Herbal Ectacy en dergelijke, tenminste drie dagen voor en drie dagen na het healing ritueel.

Verslavingsproblematiek
Ayahuasca wordt beschouwd als een van de mogelijke hulpmiddelen in de genezing van verslavingsproblemen. Wel is het van belang dat de gebruikte middelen als heroïne, methadon en cocaïne, niet gelijktijdig gecombineerd worden met het gebruik van Ayahuasca. In het geval van medicijnverslaving dient men rekening te houden dat het nog geruime tijd kan duren voordat het lichaam de ingenomen stoffen heeft afgebroken. Vul daarom altijd de duur van gebruik en de laatste inname in op de vragenlijst.